Μαθήματα Γερμανικών

Tα Γερμανικά αποτελούν μια από τις σημαντικότερες γλώσσες στον ευρωπαϊκό χώρο. Για το λόγο αυτό, αξίζει να μάθετε Γερμανικά. Το Goethe-Zentrum Chania προσφέρει τμήματα Γερμανικών που αντιστοιχούν στην κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Το πρόγραμμα σπουδών μας περιλαμβάνει:
» Τμήματα για παιδιά και εφήβους
» Τμήματα για ενήλικες (κανονικά, εντατικά, ειδικά)

Aν δεν έχετε χρόνο να έρχεστε τακτικά στο Κέντρο μας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να κάνετε τη σωστή επιλογή για online μαθήματα στο Goethe-Institut. Ρωτήστε μας!Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στη σελίδα
» Goethe-Institut: Γερμανικά online

Τα σχόλια είναι κλειστά.