Γερμανικά για ενήλικες

Το  Goethe-Zentrum Chania προσφέρει γενικά γλωσσικά τμήματα ενηλίκων στα επίπεδα A1-C2. Οι μαθησιακοί στόχοι και το περιεχόμενο των τμημάτων ακολουθούν τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (GER) και προσαρμόζονται στις ανάγκες των σπουδαστών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα τμήμα κανονικό ή εντατικό. Για συνεργάτες επιχειρήσεων και οργανώσεων προσφέρουμε επίσης ιδιαίτερα μαθήματα με ειδικό περιεχόμενο.

Τα τμήματα αρχαρίων πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα. Μετά την ολοκλήρωσή τους μπορείτε να συμμετέχετε στις εξετάσεις Goethe-Zertifikat B1 του Goethe-Institut.

Τα τμήματα προχωρημένων πραγματοποιούνται επίσης δύο φορές την εβδομάδα και σας δίνουν τη δυνατότητα να πάρετε μέρος στις εξετάσεις Goethe-Zertifikat B2  και Goethe-Zertifikat C1 του Goethe-Institut.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τις τιμές, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.