Γερμανικά για ενήλικες

Το  Goethe-Zentrum Chania προσφέρει γενικά γλωσσικά τμήματα ενηλίκων στα επίπεδα A1-C2. Οι μαθησιακοί στόχοι και το περιεχόμενο των τμημάτων ακολουθούν τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (GER) και προσαρμόζονται στις ανάγκες των σπουδαστών.

Επίπεδο Διάρκεια Διδακτικές ώρες (ΔΩ) Εξέταση μετά την ολοκλήρωση του επιπέδου
Α1 16 εβδομάδες 80 ΔΩ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Α2 16 εβδομάδες 80 ΔΩ Goethe-Zertifikat A2
Β1 32 εβδομάδες 160 ΔΩ Goethe-Zertifikat B1
Β2 32 εβδομάδες 160 ΔΩ Goethe-Zertifikat B2
C1 32 εβδομάδες 160 UE Goethe Zertifikat C1

 

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα διδασκαλίας;

Με 5-7 συμμετέχοντες ανά τμήμα

Αρχή/Τέλος Διάρκεια Διδακτικές ώρες (ΔΩ) Επίπεδο
Οκτ-Νοεμβ 8 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
40 ΔΩ A1.1
Δεκ-Φεβρ 8 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
40 ΔΩ A1.2
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Μαρτ-Απρ 8 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
40 ΔΩ A2.1
Μάϊος-Ιουν 8 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
40 ΔΩ A2.2
Εξέταση A2 τον Σεπτέμβρη (Χανιά)
Goethe-Zertifikat A2
Οκτ-Φεβρ 16 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
80 ΔΩ B1.1
Μαρτ-Ιουν 16 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
80 ΔΩ B1.2
Εξέταση B1 τον Ιούνιο (Ηράκλειο)
Goethe-Zertifikat B1
Μάρτιος-Μάϊος + τμήμα καλοκαιρινό 12 + 4 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
80 ΔΩ B1.2
Εξετάσεις Β1 τον Σεπτέμβρη (Χανιά)
Goethe-Zertifikat B1
Οκτ-Φεβρ 16 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
80 ΔΩ B2.1
Μαρτ-Ιουν 16 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
80 ΔΩ B2.2
Εξέταση B2 τον Ιούνιο (Ηράκλειο)
Goethe-Zertifikat B2
Μαρτ-Μάϊος + τμήμα καλοκαιρινό 12+4 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
80 ΔΩ B2.2
Εξέταση B2 τον Σεπτέμβρη (Χανιά)
Goethe-Zertifikat B2
Οκτ-Φεβρ 16 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
80 ΔΩ C1.1
Μαρτ-Ιουν 16 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
80 ΔΩ C1.2
Εξέταση C1 τον Ιούνιο (Ηράκλειο)
Goethe Zertifikat C1
Μαρτ-Μάϊος 16 εβδομάδες
2×2,5 ΔΩ ανά εβδομάδα
80 ΔΩ C1.2
Εξέταση C1 τον Σεπτέμβρη (Χανιά)
Goethe Zertifikat C1

 

Στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν σε τμήμα μετά την έναρξή του, δίνεται η δυνατότητα να καλύψουν την ήδη διδαχθείσα ύλη σε δωρεάν ατομικά μαθήματα διάρκειας έως και τεσσάρων ωρών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα σπουδών και τις τιμές, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία μας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.