Τμήματα για αρχάριους

Το Goethe-Zentrum Chania προσφέρει σε όλους τους αρχάριους ένα νέο και ευέλικτο σύστημα τμημάτων για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας: Τα τμήματά μας χωρίζονται πλέον σε ενότητες διάρκειας δύο μηνών. Το σύστημα αυτό προσφέρει πολλούς πιθανούς συνδυασμούς, όπως π.χ. για φοιτητές, που λόγω των πανεπιστημιακών υποχρεώσεών τους είναι αναγκασμένοι να κάνουν ένα μεγαλύτερο διάλειμμα. Αυτοί οι σπουδαστές με το καινούργιο σύστημα μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν, παρακολουθώντας το αμέσως επόμενο τμήμα. Με αυτόν τον τρόπο, προσαρμόζετε εσείς το μάθημα στις προσωπικές σας ανάγκες και φτάνετε πιο γρήγορα στο στόχο σας.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Έναρξη: 12/06/2017
Επίπεδα: Αρχάριοι A1.1
Διάρκεια: 8 εβδομάδες
Πληροφορίες και εγγραφές: Γραμματεία του Goethe-Zentrum Chania

Τα σχόλια είναι κλειστά.